Otevřít menu

Na úvodní stranu Obecní knihovna Hořičky

knihovny.cz caslin.cz ptejteseknihovny.cz
Návštěv :
Celkem : 3510
Týden : 6
Dnes : 0

Akce knihovny

 Pořádání besed pro:

- žáky Základní školy na Hořičkách (1. - 9. třída)

- Mateřskou školu na Hořičkách


Ve čtvrtek 22. června 2017 se konalo v místní knihovně již tradičně "Pasování prvňáčků na čtenáře". 13 prvňáčků muselo svou dovednost nejdříve dokázat přečtením krátkého textu a zároveň byli také vyzkoušeni, jestli danému textu porozuměli. Potom následovalo samotné pasování. Od tř. učitelky Mgr. Hejkové obdrželi "placku" - Úspěšný čtenář nebo Snaživý čtenář a ředitel školy Mgr. Dvořáček žáky pasoval na čtenáře. Od zástupce obce p. starosty Kačera dostali hezkou knihu Rarášci ze mlejna a na závěr všechny pozvala do knihovny knihovnice p. Šolcová.
Přejeme všem prvňáčkům, aby ve svém životě přečetli spoustu hezkých a zajímavých knih.

Na fotografie z pasování se můžete podívat zde.


Ve dnech 27.3. - 12.4.2017 proběhly v knihovně besedy pro žáky 1. - 9. tř. ZŠ v Hořičkách - celkem 8 besed. Žáci získali nové informace o knize a o knihovně, s nadšením plnili různé úkoly.

Mladší žáci hádali hádanky, hledali rozdíly na obrázcích, poslechli si pohádku, doplňovali pohádkové dvojice, starší žáci luštili tajenky, zasmáli se při tvoření vět ze slov na stejná písmena, přečetli si pověst O kříži pod Hořičkami aj.
Na fotografie z besed se můžete podívat zde.


Ve čtvrtek 20.6.2013 se v naší knihovně uskutečnilo slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře, které zorganizovala jejich paní učitelka Ludmila Jirásková. Děti měly připraveny čtenářské úkoly, které s nadšením plnily a také sehrály připravenou scénku. Na čtenáře byly pasovány ředitelem školy Mgr. Karlem Dvořáčkem a ostužkovány knihovnicí  paní Marií Kuderovou. Diplom pro nejlepšího čtenáře 1. třídy získal Filip Vondráček.
 
Program celého dopoledne velmi pečlivě a zajímavě připravila pro "své děti" jejich třídní učitelka paní Ludmila Jirásková, za což jí patří velký dík !

 


Beseda žáků 1. - 5. třídy základní školy v roce 2011

V úterý 5. dubna 2011 se v knihovně na Hořičkách konala beseda žáků 1. - 5. tříd základní školy. Děti se dostavily ve třech skupinách, vždy se svými učitelkami. Děti besedovaly s knihovnicí paní Marií Kuderovou nad knihami, které měly možnost si prohlédnout a prolistovat. Větší děti následně plnily úkoly, které jim zadaly paní učitelky. Týkaly se především vyhledávání údajů v obecních kronikách a kronice divadelních ochotníků, jejichž kopie jsou v březnu a dubnu v místní knihovně k nahlédnutí široké veřejnosti.

 

Toto "bádání" v historii Hořiček děti nadchlo a aktivně pátraly po zápisech, které se týkaly např. výstavby vodovodu, T. G. Masaryka a dalších historických událostí.

 

Fotografie z besedy si můžete prohlédnout ZDE.